Denonco krimet mjedisore

 #REC Shqiperi dhe # European Union in Albania

rec

Ne kuader te projektit “Ulja e krimeve mjedisore nepermjet rritjes se kapaciteteve te agjensive ligjzbatuese, ne Parkun Kombetar te Tomorrit”, financuar nga Bashkimi Evropian ne kuader te programit ACHIEVE- REC Shqiperi, zbatuar nga organizata “Per Mireqenie Sociale dhe Mjedisore”- Berat, sjellim per te gjithe publikun linkun me te ri “DENONCO KRIMIN MJEDISOR” .
Ne krime mjedisore perfshihen si pjese e Kodit te Procedures Penale:
  • “Ndotja e ajrit”
  • “Transportimi i mbetjeve toksike”
  • “Ndotja e ujerave”
  • “Peshkim i ndaluar”
  • “Prerja e paligjshme e pyjeve”
  • “Prerja e drureve dekorative dhe frutore”
  • “Shkaterrimi me zjarr i pyjeve dhe i mjedisit pyjor”
  • “Ndertimi i paligjshem”
  • “Shperdorimi i tokes”
  • “Pushtimi i tokes” te parashikuar nga nenet 199, 199/a, 200-206, 206/a te Kodit Penal.

 

Emri Juaj (e domosdoshme)

Adresa Juaj (e domosdoshme)

Subjekti

Mesazhi Juaj