RAPORTI VLERËSUES “Vlerësimi i performancës së energjisë në ndërtesa, përmes konceptit të varfërisë energjetike në Berat” 2017-2018

Në kuadër të Projektit: “Së bashku-Një sy për Mjedisin, organizata “Për Mirëqenie Sociale dhe Mjedisore” si pjesë e rrjetit të vigjilencës-SENIOR II REC Shqipëri, e mbështetur nga Qeveria Suedeze, publikun  RAPORTIN VLERËSUES “Vlerësimi i performancës së energjisë në ndërtesa përmes konceptit të varfërisë energjetike në Berat” 2017-2018.

genta foto

Draft mbi energjine -(materiali i plotë)

Share this!

RAPORTI VLERËSUES “Vlerësimi i performancës së energjisë në ndërtesa, përmes konceptit të varfërisë energjetike në Berat” 2017-2018 Subscribe to our RSS feed. Tweet this! StumbleUpon Reddit Digg This! Bookmark on Delicious Share on Facebook

Leave a reply

*

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.