Seminar me uniformat blu Drejtorisë së Policisë Rajonale të Qarkut Berat

Në qytetin e Beratit, më datë 18/10/2016, në sallën e mbledhjeve të Drejtorisë së Policisë Rajonale të Qarkut Berat u organizua një seminar në kuadër të ciklit të trajnimeve: “Rritja e kapaciteteve të agjencive ligjzbatuese, që monitorojnë e mbrojnë mjedisin, në luftën kundër Krimit Mjedisor”.

aktivitet-berat-18-tetor-2

Share this!

Seminar me uniformat blu Drejtorisë së Policisë Rajonale të Qarkut Berat Subscribe to our RSS feed. Tweet this! StumbleUpon Reddit Digg This! Bookmark on Delicious Share on Facebook

Leave a reply

*

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.