Marrja e informacionit në terren

Në kuadër të projektit “Së bashku-Një sy për Mjedisin” pjesë e programit SENIOR II-REC Shqiperi, mbështetur financiarisht nga Ambasada Suedeze, u mbyll faza e terrenit në qytetin e Beratit- Mbledhja e informacionit mbi Energjinë. Ky informacion është marrë në familje beratase si dhe institucione locale. Më poshtë do të gjeni ekzaktësisht vendndodhjen e informacionit. Për më tepër na ndiqni në vijimësi në faqen tonë në facebook: https://www.facebook.com/FSEW.BERAT/

ADM PUBLIKE Familjet vulnerabel Institucionet edukative Qendrat shendetesore SPITALI Harta e pergjithshme

Share this!

Marrja e informacionit në terren Subscribe to our RSS feed. Tweet this! StumbleUpon Reddit Digg This! Bookmark on Delicious Share on Facebook

Leave a reply

*

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.