PROJEKTI: KODI I GJELBËR “TURIZMI I STANDARTEVE TË GJELBËR”

Turizmi prej dekadash është konsideruar si një përpjekje kritike nga ambientalistët, për të vlerësuar e shijuar destinacionet natyrore, pa cënuar biodiversitetin.

Kjo formë turizmi, që përfshin vizita në zona natyrore të ndjeshme dhe të paprekura, si destinacion i turizmit masiv, është në rritje të ndjeshme në vendin tonë.http://www.natyraberat.org/wp-content/uploads/2019/10/Lajm-WEB-Genta.pdf

Share this!

PROJEKTI: KODI I GJELBËR “TURIZMI I STANDARTEVE TË GJELBËR” Subscribe to our RSS feed. Tweet this! StumbleUpon Reddit Digg This! Bookmark on Delicious Share on Facebook

Leave a reply

*

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.