Deklaratë për Shtyp

Deklaratë për Shtyp

Në kuadër të projektit “Siguri energjitike nëpërmjet zbutjes së varfërisë energjitike”, grant i Inisiativave Lokale, financuar nga Ministria e Punëve të Jashtme të Norvegjisë, pjesë e SMART Balkans- projekt Rajonal, informojmë se është ngritur “Këshilli Qytetar i Energjisë”.
I mbledhur online më datë 30 Gusht 2023, ky Këshill Qytetar i Energjisë (KQE), mbështet shtresat në nevojë e kontribuon në forcimin, përfshirjen, mobilizimin e aktorëve lokalë e shoqërisë civile e influencën qytetare për sjelljen e ndryshimit pozitiv në dobi të menaxhimit aktiv të varfërisë energjetike në Berat.

http://www.natyraberat.org/wp-content/uploads/2023/10/Deklarate-per-shyp-Bashkia-Br-tetor-2023.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

Share this!

Deklaratë për Shtyp Subscribe to our RSS feed. Tweet this! StumbleUpon Reddit Digg This! Bookmark on Delicious Share on Facebook

Leave a reply

*

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.