Intervistë me Drejtuesen e organizatës “Për Mirëqënie Sociale dhe Mjedisore” Berat për Berat TV (Web)

Berati TV: Përshendetje Zj Genta, SMART Ballkans në Berat

A mund të na thoni shpjegoni se cili është fokusi i këtij projekti? A mund të mësojmë më shumë rreth tij duke qenë se zbatohet për herë të parë në qytetin tonë?

Znj Genta: Faleminderit për intervistën e mundësinë e shprehjes.

Projekti “Siguri energjitike nëpërmjet zbutjes së varfërisë energjitike” është financuar në kuadër të projektit rajonal “SMART Balkans www.smartbalkansproject.org. – Shoqëria Civile për Vlera të  Përbashkëta në Ballkanin Perëndimor”, që zbatohetnga Centar za promociju civilnog društva (CPCD) në partneritet me Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim (IDM) dhe Center for Research and Policy Making (CRPM), i mbështetur financiarisht nga Ministria e Punëve të Jashtme të Norvegjisë (NMFA).

http://www.natyraberat.org/interviste-me-drejtuesen-e-organizates-per-mireqenie-sociale-dhe-mjedisore-berat-per-berat-tv-web/

Sharing SMART opportunities – caring for the region!

SMART growth in the Western Balkans!

SMART way – participate today!

SMART way – join the discussion!

#SMARTBalkans #SupportedByNorway #Local Initiative #CPCDba #IDM #CRPM

Share this!

Intervistë me Drejtuesen e organizatës “Për Mirëqënie Sociale dhe Mjedisore” Berat për Berat TV (Web) Subscribe to our RSS feed. Tweet this! StumbleUpon Reddit Digg This! Bookmark on Delicious Share on Facebook

Leave a reply

*

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.