Fushatë promocionale në kuadër të projektit “Ulja e Krimit mjedisor në Parkun Kombëtar të Tomorrit”

Fushatë promocionale në kuadër të projektit “Ulja e Krimit mjedisor në Parkun Kombëtar të Tomorrit” që zbaton organizata “Për Mirëqënie Sociale dhe Mjedisore” si pjesë e programit ACHIEVE – Qendra Rajonale e Mjedisit REC Shqipëri, financuar nga Bashkimi Evropian.

Përfshirja e angazhimi i vullnetarëve tëorganizatës në mesazhe promocionale, në luftën kundër Krimit Mjedisor, i filluar më datë 27 Janar 2016, shërbeu si rifillim i mesazheve promocionale që organizata   „Për Mirëqënie Socile dhe Mjedisore“- Berat po jep për publikun beratas, kundër Krimit Mjedisor .

br 1 br.2 br 3 br4 br5 br6

Share this!

Fushatë promocionale në kuadër të projektit “Ulja e Krimit mjedisor në Parkun Kombëtar të Tomorrit” Subscribe to our RSS feed. Tweet this! StumbleUpon Reddit Digg This! Bookmark on Delicious Share on Facebook

Leave a reply

*

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.