Projekti “Siguri energjetike nëpërmjet zbutjes së varfërisë energjetike”

Projekti  “Siguri energjetike nëpërmjet zbutjes së varfërisë energjetike” është një projekt 7 mujor me kohezgjatje prill – nëntor 2023, me vlerë 7798  euro i financuar nga projekti SMART Balkans -Shoqëria Civile për Vlera të Përbashkëta në Ballkanin Perëndimor, numri i referencës së thirrjes: SB ALB LI 01/22.

Projekti “Siguri energjetike nëpërmjet zbutjes së varfërisë energjetike”

Share this!

Projekti “Siguri energjetike nëpërmjet zbutjes së varfërisë energjetike” Subscribe to our RSS feed. Tweet this! StumbleUpon Reddit Digg This! Bookmark on Delicious Share on Facebook

Leave a reply

*

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.